People

No one comes out on top on your own. Not in our profession either. You have to be surrounded by talented, knowledgeable, curious and energetic people. Our employees are extremely important in defining the framework and energy that defines us. Without their dedication and passion for gastronomy Mielcke & Hurtigkarl would not be able to exist.

Ingen kommer til tops på egen hånd. Heller ikke i vores erhverv. Man skal være omgivet af dygtige, talentfulde, vidende, nysgerrige og energiske mennesker. Vores medarbejdere er ekstremt vigtige for fastlæggelsen af rammerne og den energi, der definerer os. Uden deres engagement og brændende kærlighed til gastronomien var Mielcke & Hurtigkarl intet.